wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Zakres obowiązywania

 1. Firma Rhea jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że firma Rhea ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez firmę Rhea, skontaktuj się z nami (biuro@rhea.com.pl). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w sklepie www.rhea.com.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez firmę Rhea w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.rhea.com.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, dokonywanie Zakupów i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Korzystanie przez Ciebie z www.rhea.com.pl, również w  aplikacji mobilnej i korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu.

II. Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Rhea, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

 1. Dane Konta: rejestracja Użytkownika w sklepie www.rhea.com.pl wymaga podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane obejmują:. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość w ramach Konta dodać inne dane takie jak telefon oraz odrębny adres dostawy. W przypadku logowania się do www.rhea.com.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi firma Rhea nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, firma Rhea pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.
 2. Obsługa Użytkownika: firma Rhea w ramach sklepu www.rhea.com.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika.
 3. Formularz kontaktowy: firma Rhea w ramach sklepy www.rhea.com.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z firmą Rhea za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.rhea.com.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia firmie Rhea kontaktu z Użytkownikami.
 4. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes firmy Rhea (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT), firma Rhea jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, itp.
 5. Konkursy: Od czasu do czasu w sklepie www.rhea.com.pl lub w mediach społecznościowych, organizowane są konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez firmę Rhea do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 6. Newsletter: dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę na newsletter, są wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowej w formie newslettera.

III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, firma Rhea może gromadzić w ramach usług sklepu www.rhea.com.pl dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, informacje o wykorzystaniu Cookies znajdziesz tutaj: https://rhea.com.pl/informacja-o-cookie-pm-20.html

IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Firma Rhea przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników sklepu www.rhea.com.pl w następujących celach:

a. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

b. zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika;

c. umożliwienie pełnego korzystania ze sklepu www.rhea.com.pl

d. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

e. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu sklepu www.rhea.com.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

f. realizacja umów sprzedaży zawartych w sklepie www.rhea.com.pl;

g. obsługa reklamacji w sklepie www.rhea.com.pl;

h. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;

i. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

j. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

k. statystycznych;

l. archiwizacyjnych;

m. zapewnienie rozliczalności.

 1. Firma Rhea jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w sklepie www.rhea.com.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

V. Udostępnianie danych

 1. Firma Rhea udostępnia dane użytkowników, wyłącznie wybranej przez użytkownika firmie transportowej, w celu realizacji zamówienia.
 2. Firma Rhea nigdy nie udostępnia ani nie sprzedaje danych użytkowników, żadnym firmom czy osobom trzecim z zastrzeżeniem punktu 1.

VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

 1. Masz prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych, które przetwarzamy. W każdej chwili możesz pobrać kopię danych. Możesz to zrobić bezpośredni kontakt z nami. Jeśli zdecydujesz się do nas napisać, dla celów bezpieczeństwa przejdziesz weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, prześlemy Ci kopię Twoich danych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa
 2. Prawo do usunięcia danych, zwane też prawem do “bycia zapomnianym”, obowiązuje od 1997 roku i obecnie je stosujemy. Tak jak dotychczas, masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych. Zrobimy to gdy nie będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała na nas obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że jesteśmy zobowiązani prawnie (np. przez Urząd Skarbowy, GUS), aby dalej przetwarzać Twoje dane, poinformujemy Cię o tym i wskażemy termin usunięcia danych.
 3. Zgodnie z prawem do przenoszenia danych, na Twoją prośbę w ciągu miesiąca otrzymasz od nas plik z danymi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie .csv. W ramach tego prawa możesz też wskazać podmiot, któremu mamy przesłać Twoje dane. Musimy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych, więc zanim się zdecydujesz je przekazać, upewnij się, kto je dostanie.
 4. Masz prawo do ograniczenia przetwarzania i wykorzystywania swoich danych, np. w każdej chwili możesz wypisać się z newslettera.

VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez sklep www.rhea.com.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.rhea.com.pl lub poprzez mail (biuro@rhea.com.pl) lub telefonicznie.

 


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold