wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin

1. Właścicielem sklepu internetowego Rhea.com.pl jest firma:

Rhea
K.K. Baczyńskiego 7
58-260 Bielawa
tel. 0-697 241 585
e-mail: biuro@rhea.com.pl
Bank PKO BP, nr konta: 88 1020 5138 0000 9302 0520 7644
2. Realizacja sprzedaży w sklepie Rhea.com.pl odbywa sie według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie Rhea.com.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikajacych z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
3. Z oferty Rhea.com.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. Wysyłki realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów Europejskich. Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia, w razie gdyby chcieli Państwo byśmy wysłali towar na inny kontynent.
4. Wymagania techniczne korzystania z uslug sklepu internetowego Rhea.com.pl:
- dostęp do internetu,
- komputer z zainstalowaną przegladarką Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższą.
5. Zamówienia składać można całą dobę, każdego dnia roku, za wyjątkiem przerwy urlopowej, o której informacja będzie zamieszczona na stronie. Realizacja zamówień odbywa się w terminie od jednego do trzech dni licząc od momentu ich otrzymania.
Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od Właściciela sklepu Rhea.com.pl, o czym klient każdorazowo zostanie powiadomiony.
6. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka" lub "Kup Teraz", pod lub obok zdjęcia artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu kolejno przycisku "Do Kasy", wybrania opcji dostawy, przycisku "Dalej" aby wybrać sposób zapłaty, wyborze sposobu zapłaty, kliknięciu przycisku "Dalej" aby potwierdzić zamówienie i na koniec kliknięcie przycisku "Potwierdź Zamówienie".
7. Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku Rhea.com.pl dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po telefonicznej lub/i e-mailowej konsultacji z Klientem co do warunków płatności i dostawy zamówionych towarów z chwilą akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku.
8. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę.
9. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres. Rhea.com.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
10.Rhea.com.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Rhea.com.pl
11. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną, a jego przyjęcie do realizacji może zostać potwierdzone telefonicznie przez pracownika realizującego zamówienie.
12. Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż w dniu jego złożenia. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
13. Dostawy realizowane są przez Pocztę Polską lub wynajętą firmę kurierską, do wyboru przez klienta.
14. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, lub błędnego adresu dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym.
15. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Rhea.com.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa - również kosztami tych artykułów.
16. Rhea.com.pl może udzielić rabatu dotyczącego kosztu dostawy zamówienia. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest indywidualnie na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia.
17. Rhea.com.pl zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu.
18. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
19. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu. Jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia, oraz podać dane do faktury.
20. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
21. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.
22. Rhea.com.pl zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez Państwa artykułów sprzedawanych w cenach promocyjnych lub z prezentem.
23. W Rhea.com.pl istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki . W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy skontaktować się z Rhea.com.pl. Koszt zwrotu towaru obciąża Klienta. Zwrotu należy dokonać wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym z dostawą i nienaruszonym produktem lub produktami. W razie niezgodności towaru z umową kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli niezwłocznie zawiadomi o tym sprzedawcę.
24. W Rhea.com.pl płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
- Gotówką (dla dostaw realizowanych przez Kuriera lub Pocztę Polską - przesyłka "za pobraniem") - należność należy przekazać kurierowi, listonoszowi lub zapłacić na poczcie przy odbiorze zakupów.
- Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu Rhea.com.pl rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z ewentualną kwotą dostawy.
- Rhea.com.pl rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji na adres poczty podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.
25.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold